Treballem Miró

 " Necessito alguna cosa capaç de posar en marxa l'emoció. 
L'emoció és el que em mou.
    Joan Miró